News55

Ny biologisk lag förklarar åldrande

En äldre kvinna tittar på en yngre kvinna. En ny biologisk lag kan ge större förståelde för både evolutionen och åldrandet
En ny biologisk lag kan ge större förståelde för både evolutionen och åldrandet. (Foto: Pexels)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 20 maj 2024Publicerad: 20 maj 2024

En biologisk lag är ett erkänt mönster som gäller för en grupp levande organismer, nu föreslås en ny biologisk lag som ger viktig insikt i evolutionen och åldrandet.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Ett exempel på en biologisk lag är Allens regel, som formulerades av zoologen Joel Allen år 1877, det skriver Newsweek.

Allens regel säger att för att bevara kroppsvärmen har varmblodiga djur som lever i kallare klimat kortare och tjockare lemmar än de varmblodiga djur som lever i varmare klimat.

Towers lag

I en vetenskaplig artikel föreslår nu biologen John Tower, professor vid University of South Carolina i USA, en ny biologisk lag, och den utmanar långvariga antaganden om stabilitet i biologiska system.

“Biologiska regler involverar vanligtvis bevarande av resurser. Till exempel kräver vanliga mönster som hexagoner och logaritmiska spiraler minimalt med material, och skalningslagar involverar bevarande av energi. Här diskuteras ett förhållande med det motsatta temat, vilket är den selektivt fördelaktiga instabiliteten hos en eller flera komponenter i ett replikerande system”, skriver han i artikeln.

Hans nya lag förutsätter med andra ord att volatilitet och instabilitet i biologiska komponenter, som vårt cellulära maskineri, kan vara en fördel för vår överlevnad.

ANNONS

Fördelaktig instabilitet

Den här selektivt fördelaktiga instabiliteten möjliggör snabb omsättning av gamla, skadade cellulära komponenter och bryter ned dem till byggstenar, som kan användas för att skapa nya strukturer.

ANNONS

Även de enklaste cellerna innehåller enzymer som bryter ned proteiner samt DNA och RNA, de bryts regelbundet ned och ersätter dessa viktiga biologiska molekyler, enligt John Tower indikerar det att selektiv fördelaktig instabilitet är avgörande för livet.

Han menar att den här processen spelar en nyckelroll i evolutionen samt att eftersom celler lever i ett konstant flöde av instabilitet kan de existera i ett av två tillstånd.

Antingen med en instabil komponent närvarande eller frånvarande, och vid de här två celltillstånden kan naturligt urval agera olika.

“Det här kan gynna upprätthållandet av både en normal gen och en genmutation i samma cellpopulation, om den normala genen är gynnsam i ett celltillstånd och genmutationen är gynnsam i det andra celltillståndet”, säger han till Science Daily.

Han menar att det kan göra celler och organismer mer anpassningsbara till förändringar i miljön när den här genetiska mångfalden tillåts. 

Bidrar till åldrande

Men den här selektivt fördelaktiga instabiliteten kan också ta ut sin rätt när det gäller åldrande. 

Att förbruka material och energi för att bygga upp och bryta ned dessa instabila komponenter i våra celler, kan över tid orsaka slitage på vårt cellulära maskineri. 

ANNONS

Förekomsten av celler i två tillstånd kan också göra det möjligt för skadliga mutationer att dyka upp och dröja sig kvar i våra kroppar. Enligt John Tower kan det bidra till åldrande.

Han skriver att selektivt fördelaktig instabilitet främjar genetisk mångfald, men även kan främja åldrande genom förlust av resurser och bevarande av skadliga arvsanlag.

Forskning: Färre kalorier kan minska åldrande

Kosten har stor betydelse för hur din kropp åldras. Men förhållandet mellan kosten och kroppens åldrande är mycket mer komplicerat än vi trott.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS