News55

Tärningen – slumpens fascinerande verktyg

Tärningar
Människans relation till slumpen är komplicerad. På olika sätt har hen försökt att närma sig den och få kontroll. Tärningen är ett av de mest använda verktygen i genren. (Foto: WikiCommons/Dietmar Rabich)
Anders Værnéus
Anders Værnéus
Uppdaterad: 31 maj 2024Publicerad: 31 maj 2024

Att kasta tärning har i årtusenden varit ett sätt att hantera slumpen och ödet. Dessutom behövde inte du stå ansvarig för utfallet.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Ödet och slumpen går till stora delar hand i hand. Begrepp som vi människor tar till när vi inte har kontroll eller förstår ett skeende. När något märkligt händer som inte passar in i vår begreppsvärld paketerar vi det gärna som ödet eller slumpen.

Men eftersom människan är en tänkande individ ger vi oss inte så lätt.

Många av historiens fenomen som vi inte förstod då har vetenskapen hjälpts oss att numera begripa. Vilket då i förlängningen har gjort att ödet och slumpen har fått en mindre roll i dagens samhälle.

De tre musketörerna spelar tärning
I 5000 år har människan låtit tärningen vara ett redskap – inte bara för spel och dobbel utan också för stora beslut och vägval. Här är det de tre musketörerna som låter tärningarna bestämma deras öde. (Bild: WikiCommons/Moritz Stifter)

Men innan vi blandar in religion och andra sätt att hantera ödet och slumpen måste vi titta närmare på människans fascination av slumpen. Hur vi genom årtusenden har försökt samverka med den och till och med ta befälet över den.

Ett känt verktyg

Tärningen är ett sådant lysande exempel.

Ett ypperligt bevis för hur människan genom årtusenden försökt hantera sin relation till slumpen. Men med tärningen har människan försökt ha en proaktiv relation till framtiden. I stället för att passivt vänta på vad som ska hända har hen genom tärningen försökt ta befälet.

ANNONS
Uråldriga tärningar
De äldsta tärningarna som hittats är över 5000 år gamla. De allra äldsta är gjorda i ben, följt av elfenben och i vissa lite senare fall metall. (Foto: WikiCommons/Zde)

Ur-tärningens geniala sex-sidiga kub med siffrorna 1 till sex på gav människan ett verktyg för att hantera slumpen på. Det var bara att koppla valfritt utfall till ett eller flera nummer, och sedan låta tärningen bestämma.

ANNONS

Över 5000 år gamla

De äldsta tärningarna som hittats dateras till 3000 år före kristus och hittades i Turkiet. Då användes oftast ben som material vilket med tiden sedan “utvecklades” till det mer formbeständiga elfenbenet.

Idag används tärningen mest som ett redskap i sällskapsspel. Men genom historien har den också används som en del i strategier och krigsförberedelser.

Caesar tågar mot Rom
Julius Caesar har just beslutat sig för att korsa den förbjudna floden Rubicon med sin armé. Och det var inför detta beslutet han lär ha uttalat “alea iacta est”. (Bild: WikiCommons/Bartolomeo Pinelli)

Det mest kända tärningscitatet i historien tillskrivs Julius Caesar. Hans uttalande “alea iacta est”, på svenska “tärningen är kastad” berättas om redan av den romerska författaren Suetonius (levde år 70 till år 122), som skriver i sin biografi om Julius Caesar att Caesar sade detta inför att hans armé skulle tåga mot Rom och försöka ta makten.

Agera efter tärningen

ANNONS

Idag har Caesars uttalande blivit synonymt med att “nu finns det ingen återvändo”. Och så är det ju. Är tärningen kastad, så finns det ingen återvändo. Då är det bara att ta utfallet till sig och agera efter det.

Om du vågar…

Läs också om hur ett forntida vinfynd gjordes av en slump. Dagens PS.

Läs också gärna mer här om hur tärningen levt med människan genom årtusenden.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS