News55

Svenska pensionärer mest positiva i Europa till invandring

Artikelbild
Foto: Claudio Bresciani / TT
Axel Ellung
Axel Ellung
Uppdaterad: 31 juli 2015Publicerad: 31 juli 2015

I hela Europa är den äldre befolkningen mer negativt inställda till invandrare än den yngre. Ett land skiljer dock ut sig – Sverige. Här är de äldre nästan lika positivt inställda till invandring som de yngre konstaterar Världsbanken i en kommande rapport.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

I en ny undersökning från Världsbanken om attityder till invandring är svenskar mest positivt inställda av alla undersökta länder. En av de tydligaste trenderna är att även äldre svenskar överlag är öppna för invandring.

Enligt världsbanksekonomen Hernan Winkler skulle äldre i fler länder i Europa tjäna på att ha samma inställning som Sverige.
– Europas befolkning förväntas åldras mycket fort. Även om invandring inte kommer att lösa alla Europas ekonomiska problem, skulle mer öppna och flexibla regler kring invandring ge en dynamisk injektion till kontinentens grånande ekonomier, skriver han i en presentation av rapporten.

I alla undersökta länder, förutom Sverige, uppgav minst 40 procent av de som var äldre och infödda i landet att de var negativt inställda till invandring. I Ungern, Grekland och Cypern var siffran hela 80 procent. Oavsett inkomst, utbildningsnivå eller position på arbetsmarknaden vände sig äldre i högre grad än yngre mot invandring.

Attityder till invandring bland yngre och äldre i Europa. I Sverige är de äldre nästan lika positivt inställda som de yngre. I undersökningen anses man vara negativ om man svarat att man vill ta emot få eller inga immigranter. Grafik: Hernan Winkler.

Attityder till invandring bland yngre och äldre i Europa. I Sverige är de äldre nästan lika positivt inställda som de yngre. I undersökningen anses man vara negativ om man svarat att man vill ta emot få eller inga immigranter. Grafik: Hernan Winkler.

– Den stora frågan är varför äldre inte är mer positivt inställda. Det är en paradox då de är den grupp som skulle kunna dra mest nytta av en ökad invandring, skriver Hernan Winkler.

Enligt honom finns det flera områden där äldre skulle tjäna på en ökad invandring, särskilt av personer i arbetsför ålder. Bland annat har äldre ofta större besparingar, vilka kan öka om den förstärkta arbetsstyrkan får ekonomin att växa. Pensionssystemet kan också förbättras av invandrare som stärker arbetskraften, samtidigt räknar världsbanksekonomerna med att kostnaden för äldre-relaterade tjänster, såsom städning och vård, kan sjunka när arbetsstyrkan växer.

Enligt rapporten beror den stora skillnaden mellan attityder i olika länder mycket på hur stor andel av den äldre befolkningen som fortfarande arbetar. I länder med högre pensionsålder och fler äldre på arbetsmarknaden är de infödda äldre mer positivt inställda till invandring. I takt med att allt fler äldre arbetar kan alltså inställningen till invandring bland äldre komma att bli allt mer positiv.
– Det här betyder att åldrande samhällen kan komma att bli mer – inte mindre – öppna till invandring i takt med att de äldre utgör en allt större andel av befolkningen och nya mer kosmopolitiska generationer ersätter de tidigare, skriver Hernan Winkler.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS