News55

Ålderismen kvarstår på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden har förändrats i takt med teknikutveckling.
Arbetsmarknaden har förändrats i takt med teknikutveckling, demografiska förändringar och den globala ekonomin. Men diskrimineringen av 50-plussare kvarstår. (Foto: Pexels)
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter
Uppdaterad: 24 maj 2024Publicerad: 24 maj 2024

Arbetsmarknaden stöps om i takt med teknikutveckling, demografiska förändringar och den globala ekonomin – men diskrimineringen av personer över 50 år kvarstår.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det har till exempel visat sig att utlandsfödda lyckats ta sig in på arbetsmarknaden i betydligt större omfattning än tidigare, enligt TN.

Till stora delar rör det sig om låglönejobb, men kvalificerade jobb finns också med, om än i betydligt lägre tappning. 

Trenden visar att ökningen skett inom alla demografiska grupper bland utrikesfödda oavsett ursprungsland. Uppgifterna har släppts av Konjunkturinstitutet som gjort en studie om sysselsättning bland invandrare i Sverige.

Demografiska förändringar i yrkesgrupper

Det är intressant att notera hur förändringarna av ökat antal yrkesverksamma bland utrikesfödda även återspeglas i yrkesgrupper. 

Medan betydligt fler personer från andra länder nu syns inom sociala yrkeskategorier och inom vård, har en demografisk förflyttning skett ute på arbetsmarknaden. Man ser exempelvis betydligt färre svenska personer idag inom lågbetalda vårdjobb som till stor del tagits över av utlandsfödda.

Jennifer Hunt, forskare vid Rutgeruniversitetet i USA menar att ökad invandring till viss del bidrar till ökat antal låglönejobb samtidigt som inhemska personer utan högre utbildning ges en chans att klättra uppåt. Det avspeglar sig delvis i Sverige samtidigt som de svenskar som flyttat uppåt kan ha varierade utbildningsnivåer.

Äldre personers långa erfarenhet och kompetens är en värdefull tillgång
Äldre personers långa erfarenhet och kompetens är en värdefull tillgång som borde utnyttjas i större utsträckning på arbetsmarknaden – speciellt som det råder kompetensbrist. (Foto: Pexels)
ANNONS
ANNONS

Ålderismen kvarstår

Samtidigt som trenden visar att utlandsfödda får jobb i betydligt större utsträckning i dag, kvarstår andra problem som bör lösas. Den fortsatta ålderismen bidrar till att personer över 50 år har betydligt svårare att hitta jobb. 

Ett viktigt positivt initiativ är lanseringen av Pluskommissionen som ska hjälpa till att ta till vara resurser i seniora yrkesgrupper. 

Äldre personer besitter erfarenhet och kompetens som är hett eftertraktat på arbetsmarknaden, men trots det är yngre åldrar fortsatt prioriterade.

Det har visat sig att mer än 60 procent vill fortsätta att yrkesarbeta efter pensionsåldern, vilket är en betydelsefull resurs på arbetsmarknaden. Det är ett viktigt faktum som äldre- och socialförsäkringsministern Anja Tenje bekräftar. 

Hon har återkommande beskrivit den kompetensbrist som påverkar svenskt näringsliv och samtidigt poängterar hon betydelsen av en senior grupp med längre erfarenhet och bredare kompetens som en viktig, men outnyttjad tillgång.

Läs också:

ANNONS

Svensk arbetsmarknads outnyttjade tillgång

Så tar äldre medarbetare över arbetsplatsen

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

ANNONS