News55

Fler i staten jobbar och skjuter upp sin pension

Det blir allt vanligare att arbeta längre.
Att vilja förlänga arbetslivet kan ha både sociala och ekonomiska förklaringar. Vi lever längre och arbetar längre. Vi är också friskare. (Foto: Pexels)
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter
Uppdaterad: 05 juni 2024Publicerad: 05 juni 2024

Sedan las höjde åldern för anställning jobbar fler 68-åringar, speciellt inom staten. Att vilja förlänga arbetslivet kan ha både sociala och ekonomiska förklaringar. Vi lever också längre och arbetar längre. Vi är också friskare.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

“Det vi ser är att anställda i åldern 67 år eller äldre har ökat rejält i och med att LAS-åldern har höjts. Efter den första höjningen år 2020 från 67 till 68 år ökade antalet anställda med 700 personer. Och nu vid den andra höjningen från 68 till 69 år ökade antalet till nästan 1 700 personer”, berättar Helén Högberg, statistiker på SPV för Senioren.

Ett trendbrott mot att jobba längre

Det har lett till att allt fler väntar med att ta ut sin pension. Andelen som tar ut sin pension efter 65 ökade till 62 procent mellan 2022 och 2023. Det är ett trendbrott som har flera förklaringar. Dels kan många fortfarande känna sig arbetsföra efter att de fyllt 65 och uppskatta daglig kollegial kontakt och stimulans av att få använda sin kompetens, dels är den finansiella aspekten också en förklaring. 

Enligt tidningen Publikt väljer så många som 75 procent bland statligt anställda inom utbildning att arbeta vidare medan endast motsvarande siffra är 50 procent inom sammhällsskydd. Det är en stor skillnad som kanske kan förklaras av arbetets art och arbetsbelastningen – i ren spekulation. 

Att förlänga yrkeslivet fyller en viktig funktion för en del
Att förlänga yrkeslivet fyller en viktig funktion för en del, såväl ekonomisk som social. Jobbet är en viktig del av vår identitet. (Foto: Pexels)
ANNONS

Varför väljer en del att jobba efter 65?

Enligt Emma Lundholm, docent i kulturgeografi på universitetet i Umeå, kan det vara bekvämt för företag att anställa senior arbetskraft om det råder kompetensbrist eftersom de är självgående inom sina områden. 

Arbetet är en viktig identitet som är kopplat till kunskap, kompetens och personlig utveckling. Har man ett långt arbetsliv bakom sig är det inte alltid lätt att bara lämna sin yrkesidentitet hux flux. 

ANNONS

“Eftersom vi är friskare och lever längre, kan det vara en form av socialt behov. Träffa andra, vara en del av ett sammanhang som får människor att må ännu bättre. Jobbet är en del av identiteten för väldigt många”, berättar hon för Lokaltidningen.

Hur ser pensionärers liv ut?

Var i livet befinner sig då pensionären? Det har visat sig att pensionären i “yngre” ålder ofta har en mer omhändertagande roll än någonsin tidigare i livet. Åldrande föräldrar och barnbarn är en naturlig förklaring.

“55-70 är en väldigt omhändertagande grupp. Den är viktig i familjesammanhang, ger omsorg åt två håll. Med omsorg menas engagemang och att man månar om dem på något sätt”, berättar Emma Lundholm vidare.

De som väljer att arbeta vidare kan tycka att det känns bra att balansera sådana förändringar i livet mot ett fortsatt yrkesliv där man har en helt annan roll.

Läs också:

Därför är det bra att jobba efter 65

Trend: Allt fler pensionärer fortsätter att jobba

ANNONS

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

ANNONS