News55

Ålderism hotar folkhälsan – så kan det lösas

En äldre man sitter framför datorn som säger att han är för gammal. Ålderism, att ha fördomar mot någon på grund av ålder, skadar inte bara den personen, det hotar även folkhälsan, det menar den spanska läkaren och antropologen Vânia de la Fuente-Núñez
Ålderism, att ha fördomar mot någon på grund av ålder, skadar inte bara den personen, det hotar även folkhälsan, det menar den spanska läkaren och antropologen Vânia de la Fuente-Núñez. (Foto: Pexels)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 11 juni 2024Publicerad: 11 juni 2024

Många drabbas, såväl välmåendet som den fysiska och psykiska hälsan påverkas och det leder till ojämlikheter i hälso- och sjukvårdens arbete. Det handlar om ålderism.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Ålderism, förutfattade meningar om någon på grund av ålder, handlar inte bara om levnadsvillkor, det handlar även om folkhälsa, den hävdar Vânia de la Fuente-Núñez, skriver Äldre i Centrum.

Hon är en av författarna till Global report on ageism som FN släppte år 2021. Rapporten sammanfattar vad ålderism är, hur det påverkar individer och samhället samt hur åldersdiskriminering kan förebyggas.

Expert på ålderism

Vânia de la Fuente-Núñez är läkare och antropolog samt internationell expert på hälsosamt åldrande samt ålderism. Hon har bland annat ansvarat för Världshälsoorganisationens globala kampanj för att motverka ålderism.

För närvarande arbetar hon med att ta fram en skala som ska mäta hur diskriminerade olika åldersgrupper blir i olika sammanhang.

Hon arbetar även med att motverka ålderism genom att stötta och samverka med individer, aktörer i samhället och regeringar för att utveckla strategier som kan stärka äldres röster.

En annan del av hennes arbete är att stödja företag i framtagandet av föreskrifter om jämställdhet och mångfald så att äldre inkluderas.

ANNONS

Ett hot mot folkhälsan

ANNONS

Vânia de la Fuente-Núñez menar att ålderism inte bara påverkar dem som drabbas av det utan att det även kan hota folkhälsan och enligt henne finns det tre skäl till det, ett är att många drabbas.

”Vi vet att hälften av den globala befolkningen är ålderistiska gentemot äldre personer. En tredjedel av alla européer, över alla åldersgrupper, rapporterar att de har utsatts för diskriminering utifrån sin ålder. Den största andelen som drabbats är yngre och äldre personer”, skriver hon till Äldre i Centrum.

Ett annat skäl är att de drabbades välmående och hälsa försämras, både den fysiska och den psykiska, det trejde skälet är att det leder till att hälso- och sjukvården arbetar på ett ojämlikt sätt.

”Ålderism kan leda till feldiagnoser, otillräcklig behandling eller att personalen har en avfärdande attityd gentemot äldre personer. Det i sin tur kan påverka deras tillgång till god hälso- och sjukvård och slutligen även deras hälsa och livskvalitet”, skriver Vânia de la Fuente-Núñez i till Äldre i Centrum.

Utgår från kronologisk ålder

Enligt henne utgår hälso- och sjukvården oftast från patienters kronologiska ålder, trots att den inte säger allt om en persons hälso- eller dödsrisk.

Hon förklarar att det dessutom är få medicinska studier som inkluderar äldre personer, varför vi vet för lite om hur effektiva och säkra våra läkemedel är för äldre människor.

“Ironiskt sett gäller detta också för läkemedel som ska behandla tillstånd som är vanligare bland äldre personer, till exempel Parkinsons sjukdom eller alzheimer”, skriver hon till Äldre i Centrum.

ANNONS

Vânia de la Fuente-Núñez menar att vi nu för första gången vet vad som fungerar för att lösa problemet med åldersdiskriminering: riktlinjer och regler som förbjuder det, utbildning som övervinner fördomar om ålder och generationsöverskridande aktiviteter så att människor i olika åldrar träffas.

De oroar sig mest för åldersdiskriminering

En ny undersökning visar att Baby boomers, eller Rekordgenerationen som de också kallas, oroar sig mycket för åldersdiskriminering på jobbet.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS