News55

8 vanor minskar risken för att dö av hjärtfel

En läkare lyssnar på en kvinnas hjärta. Åtta hälsosamma livsstilsvanor minskar risken att dö i hjärt- kärlsjukdom
Åtta hälsosamma livsstilsvanor minskar risken att dö i hjärt- kärlsjukdom. (Foto: Pexels)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 31 maj 2024Publicerad: 31 maj 2024

En ny studie visar att den som lever enligt åtta hälsosamma livsstilsvanor avsevärt minskar sin risk att dö i hjärt- kärlsjukdom.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Enligt Hjärt-lungfonden orsakas mer än vart tredje dödsfall i Sverige av hjärt-kärlsjukdom, de faktorer som påverkar mest är dåliga matvanor, rökning, alkohol och för lite fysisk aktivitet.

Nu har en ny studie från American Heart Association funnit att antalet dödsfall i hjärt- kärlsjukdom kan minskas bara genom att följa några viktiga livsstilsvanor, det rapporterar Daily Mail.

Forskarna studerade 5 682 personer och fann att de som levde hälsosamt, mätt i åtta livsstilsvanor, minskade sin risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom med 36 procent.

De åtta livsstilsvanorna

  • Äta en hälsosam kost.
  • Få mellan sju och nio timmars sömn per natt.
  • Träna regelbundet.
  • Hantera sitt blodtryck.
  • Hantera sitt blodsocker.
  • Hantera sitt kolesterol.
  • Hantera sin vikt.
  • Inte röka.

Personer som hade en familjehistoria av hjärt-kärlsjukdom minskade dessutom sin risk att utveckla tillståndet och dö av hjärtsjukdom och stroke med 39 procent.

Deras risk att dö oavsett orsak minskade med nästan 80 procent.

Enligt Jiantao Ma, forskare och professor i divisionen för näringsepidemiologi vid American Heart Association, kan du minska din risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdom, oavsett ålder eller hälsohistoria, genom att följa de åtta hälsosamma vanorna ovan.

ANNONS

“Våra studieresultat säger oss att oavsett vad din faktiska ålder är, bättre beteenden som är hälsosamma för hjärtat och hantering av riskfaktorer för hjärtsjukdomar var förknippade med en yngre biologisk ålder och en lägre risk för hjärtsjukdomar och stroke, hjärtdöd, sjukdom och stroke och död av vilken orsak som helst”, säger Jiantao Ma till Daily Mail.

ANNONS

Studien

I sin studie analyserade forskarna DNA från 5 682 deltagare med en medelålder på 56 år i Framingham Heart Study, som påbörjades 1948, den studien spårar individer och deras familjer för att förstå deras risk för att utveckla hjärt- kärlsjukdom. 

Forskarna tittade på hur livsstilsval som är hälsosamma för hjärtat påverkar kroppens och dess cellers biologiska åldrande, något dom bidrar till vår allmänna hälsa.  

Det är många saker som påverkar hur kroppen åldras, genetik, kost, träning och miljö. De här sakerna påverkar vårt DNA och lämnar biologiska markörer.

Familjehistoria

Eftersom datamängden går tillbaka så långt, hade forskarna detaljer om studiedeltagarnas familjehistoria, och kunde se om de var genetiskt disponerade för att utveckla hjärtsjukdomar. 

Deltagarna fick olika poäng baserat deras kost, sömnkvalitet, hur regelbundet de tränade och om de rökte.

ANNONS

De betygsattes även utifrån fysiologiska mått. Personer med lägre BMI, lägre kolesterol och stabilare blodsocker och blodtryck fick högre poäng.

Hälsosam livsstil

När forskarna tittade på deltagarnas livsstilsvanor, deras familjehistoria och deras DNA-förändringar, fann de att personer som hade höga livsstilspoäng var 36 procent mindre benägna att dö av hjärt-kärlsjukdom än personer med låga livsstilspoäng.

De som var genetiskt disponerade för att utveckla hjärt-kärlsjukdom men hade höga livsstilspoäng minskade sin dödlighet med 78 procent. 

Personer med höga livsstilspoäng var också 39 procent mindre benägna att utveckla hjärtsjukdom. 

Studien visar också att studiedeltagarna med en hälsosammare livsstil hade betydligt yngre biologiska åldrar än deras faktiska kronologiska åldrar.

“Vårt budskap är att alla bör vara uppmärksamma på de åtta hälsofaktorerna för hjärtsjukdomar och stroke”, säger Jiantao Ma till Daily Mail. 

Vet du hur gammalt ditt hjärta är?

Det finns numer olika verktyg och medicinska tester som försöker uppskatta åldern på ditt hjärta. Det är en del av den nya hypen kring biologisk ålder.

ANNONS
Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS