News55

Elisabeth Svantesson (M): Vi måste se potentialen i "det grå guldet"

Artikelbild
News55
News55
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 07 feb. 2017

I Sverige anses man ofta förbrukad på arbetsmarknaden efter 55 år. Nu är det dags att synen på erfaren arbetskraft i vårt land förändras. Det skriver Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Moderaterna.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

I Danmark talar man om ”det grå guldet”, att det finns stor potential i den erfarna arbetskraften. I USA var båda presidentkandidaterna kring 70-strecket. Men här i Sverige anses man ofta förbrukad på arbetsmarknaden efter 55 år. Synen på erfaren arbetskraft i vårt land måste förändras.

Den demografiska utvecklingen visar att vi lever längre och är friska längre upp i åren. Det är såklart glada nyheter. Men det ställer också krav på ett förlängt arbetsliv om vi ska kunna upprätthålla välfärd och pensioner för framtiden. Det handlar dels om att fler behöver etablera sig på arbetsmarknaden tidigare – Sverige sticker ut i internationella jämförelser med en väldigt hög inträdesålder. Men det handlar också om att underlätta för fler att stanna kvar i arbetslivet längre. Att andelen seniorer som jobbar nu minskar är en oroande utveckling. Här finns mycket kvar att göra.

Politiken måste skapa bättre möjligheter för seniorer att både bli anställda och vilja jobba kvar. Alliansregeringen sänkte kostnaderna för att anställa personer över 65 år. Och det förstärkta jobbskatteavdraget gjorde det mer lönsamt att jobba längre upp i åren. Mellan 2006 och 2014 ökade också andelen i åldersgruppen 65-74 som jobbade med 6,4 procentenheter. Vi moderater vill nu att det förstärkta jobbskatteavdraget ska gälla redan från 64 år.

Tyvärr tycks den nya regeringen prioritera annorlunda. Man har infört en särskild löneskatt för personer som fyllt 65 år. Detta försämrar förutsättningarna för ett längre arbetsliv. Nu visar siffror från SCB att andelen som jobbar i åldersgruppen 65-74 år har minskat med 0,6 procentenheter mellan år 2015 och 2016. Detta trots högkonjunktur. Moderaterna vill ta bort straffskatten på personer över 65 år.

Ska fler kunna jobba längre så är det också viktigt att det finns bra möjligheter att kunna byta yrke, när som helst i livet. Arbetsmarknaden är och kommer att vara än mer rörlig framöver. De utbildningar som efterfrågades idag behöver inte vara de som efterfrågas om 20 år. Inte minst blir möjligheterna att skola om sig allt viktigare. Vi vill bland annat att möjligheterna till extra studieveckor för den som fyllt 40 år ska öka och att åldersgränsen för studiemedel höjs till 60 år.

Många vill och kan jobba vidare efter 65 år. Då krävs en politik som underlättar för det. Samtidigt måste attityder gentemot seniorer på arbetsmarknaden förändras. Fler arbetsgivare behöver se längre än till siffran i personnumret och istället ta tillvara den erfarenhet som ett långt arbetsliv ofta medfört.


Elisabeth Svantesson

Arbetsmarknadspolitisk talesperson
Moderaterna

ANNONS

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS