News55

Här tar seniorer kampen mot ålderismen

ålderism
Anna Tenje, äldreminister (M) tycker det är positivt med seniorernas initiativ mot ålderismen och har träffat ett 50-tal engagerade medlemmar i projektet.
Annelie Sandström
Annelie Sandström
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 23 jan. 2024

Många seniorer har fått nog av ålderismen. Nu går man till konkret handling för att hitta sätt att hejda den.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

SPF Seniorerna i Tyresö driver ett unikt projekt, som heter Attityd65plus, berättar tidningen Senioren.

Allmänna Arvsfonden har ställt sig bakom satsningen och stöttar med 2,8 miljoner kronor.

– Vårt motstånd bygger på egna insikter om diskriminering vi råkar ut för på grund av vår ålder. Det är viktigt att bena i den egna erfarenheten för att man ska bli mer medveten om problemet, säger Ewa Kardell som är ordförande för SPF Seniorerna Tyresö och leder projektets styrgrupp.
– Genom att vi talar med varandra om sådana här saker lär vi hela tiden mer om vilken diskriminering som ålderism leder till, säger hon till Senioren.

Skulle du vilja anlita erfaren arbetskraft? Klicka här.

“Blivit hemmablind”

Hon konstaterar att man ofta inte märker av diskrimineringen, varken den man drabbas utifrån av själv eller den man utsätter både andra och sig själv för. Detta för att man har blivit hemmablind, menar hon.

– Det blir ibland som att man inte riktigt bryr sig. Man har liksom på något sätt förlorat en viktig del av sin självkänsla och självsäkerhet eller kanske båda i kombination. Vilket gör att man inte reagerar när folk exempelvis gullar med en och bildligt talat klappar en välvilligt på huvudet.

ANNONS

Vill ha berättelser

ANNONS

Som en grund för projektet har man bett alla intresserade medlemmar att skriva ner sina egna berättelser. Om allt – från att känna sig dumförklarad när man ska köpa en mobiltelefon till att nekas hyra bil för att man fyllt 72.

Nu har det kommit in över 220 berättelser – och fler önskas. Man kan gå in på projektets hemsida Attityd65plus.se och dela med sig av sina egna erfarenheter och upplevelser av ålderism. Detta kan man göra utan att vara medlem i SPF Seniorerna Tyresö.

– Genom att visa på hur vanligt det är med ålderism i vårt samhälle hoppas vi få upp problemet till ytan, säger Ewa Kardell. För om vi inte pratar om ålderismen finns den liksom inte, säger hon till Senioren.

Politiskt medvetna

Hon märker hur projektdeltagarnas intresse för politik har ökat i takt med sin ökade kunskap om hur fördomar och åldersfixering begränsar ens tillvaro. Man inser att politiska beslut ofta orsakar strukturell ålderism.

– Ta detta med den övre åldersgränsen på 74 år för att bli kallad till screening för bröstcancer. Alla tänker inte på att det är ett politiskt beslut som ligger bakom. Ju fler som inser det desto starkare blir kraven på ett nytt politiskt beslut som stoppar diskrimineringen, säger hon.

För medgörliga

Ewa Kardell anser att seniorer i allmänhet är för medgörliga och att det är förbryllade att det hörs så lite från i synnerhet alla fyrtiotalister.

ANNONS

– De skulle ju fortsätta att ta för sig har man alltid trott. Men jag tycker inte att det är så. Vi är 2, 3 miljoner 65-plussare, ändå hörs vi inte! säger Ewa Kardell som tror att mycket beror på att samhällets förväntningar på seniorer i så hög grad sjunker ihop så snart de går i pension, säger hon och fortsätter:

– Om samhället i stället signalerar att du har en stor erfarenhetsbank och skräddarsyr möjligheter för dig att jobba vidare tror jag att många seniorer skulle se på sig själva på ett annat sätt.

Är du senior och skulle vilja jobba extra? Klicka här. 

Mycket på gång

Just nu jobbar projektet med att hitta praktiska sätt att motverka ålderism. Styrgruppen ska närmast ta fram en utbildning för att utveckla verktyg och strategier. Söka svar på nyckelfrågorna om hur man identifierar problemen – och hur man sedan kan agera.

Kunskapen har bland annat byggts upp under en rad seminarier med flera av landets mest kunniga på området, forskare och debattörer som Håkan Jönson, Lars Andersson, Marie Åsberg och Lennarth Johansson, skriver Senioren

Man bollar även sina idéer med seniorer på äldremässor och skriver debattartiklar. Föreläsningar och workshops ska ge mer kunskap.

Träffat DO och äldreministern

ANNONS

Ett 50-tal engagerade medlemmar har även träffat äldreminister Anna Tenje (M) och Katarina Douane från Diskrimineringsombudsmannen, DO. Båda uppmuntrar initiativet.

En grundläggande trygghet och en stark inspiration för projektet är att man i början hann ha Barbro Westerholm som bollplank.
– Vi fick ett fantastiskt stöd av Barbro som verkligen trodde på vår modell. Inte minst att vi skulle arbeta fram våra egna berättelser om hur vi själva drabbas, säger Ewa Kardell.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annelie Sandström
Annelie Sandström

Journalist och webbredaktör på News55. Skriver bland annat om hälsa och livsstil med fokus på målgruppen 55+.

Annelie Sandström
Annelie Sandström

Journalist och webbredaktör på News55. Skriver bland annat om hälsa och livsstil med fokus på målgruppen 55+.

ANNONS