News55

Stockholms hemlösa äldre ska få nytt boende

Artikelbild
En hemlös sover på gatan vid Stureplan i Stockholm. Arkivbild.
Siri Hill
Siri Hill
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 09 okt. 2017

Allt fler äldre som lever i hemlöshet behöver utökad hjälp, det visade en rapport från Stadsmissionen 2014. Därför satsar Stockholms stad nu 5 miljoner kronor på äldreboendeplatser för hemlösa stockholmare. – Det är en grupp som är väldigt utsatt, bland annat av hälsoskäl. Det tär på människor att leva med osäkra boendeförhållanden, säger Clara Lindblom (V), äldreborgarråd i Stockholm, till News55.  

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Enligt Stockholms stad lever drygt 200 äldre i Stockholm i hemlöshet, och just äldre hemlösa är en grupp som på många sätt är särskilt utsatta, menar Clara Lindblom (V), äldreborgarråd i Stockholm. Därför har Stockholms stad bedrivit ett intensivt arbete i syfte att hjälpa de som i dag tvingas bo på gatan.

Ett led i det arbetet är att Vänsterpartiet och den rödgrönrosa majoriteten i nästa års budget satsar extra på äldre hemlösa då ett nytt äldreboende för hemlösa ska inrättas.

      LÄS MER: Clara Lindblom (V): Det är vår plikt att inte glömma de mest utsatta

En särskilt utsatt grupp

– Vi satsar 5 miljoner kronor på att skapa äldreboendeplatser som är anpassade efter behoven hos äldre hemlösa. Det är en grupp som är väldigt utsatt, bland annat av hälsoskäl. Det tär på människor att leva med osäkra boendeförhållanden, säger Clara Lindblom till News55.

Enligt Clara Lindblom saknas det framför allt äldreboenden där alkohol och droger i viss mån tillåts. För även en person som har ett aktivt missbruk förtjänar en värdig äldreomsorg, säger Clara Lindblom.

– Du kan inte kräva av en äldre person som missbrukat under en stor del av sitt liv att sluta dricka innan personen ska få rätt till ett stabilt boende, hemtjänst och hemsjukvård.

Den som saknar en egen eller förhyrd bostad och som inte bor inneboende eller är hänvisad till akutboenden eller lever som uteliggare räknas enligt Stockholms stad som hemlös. Och anledningarna till att man hamnar i hemlöshet kan vara många, menar Clara Lindblom.

      LÄS MER: Bli volontär och lev längre!

– De låga pensionerna i kombination med en hård bostadsmarknad gör att det finns en risk för att hemlösheten bland äldre fortsätter att öka. Från kommunens sida måste vi fortsätta att bygga hyresrätter med rimliga hyror och stärka det vräkningsförebyggande arbetet som bedrivs ute i stadsdelarna. Men det är också helt avgörande att regeringen gör något åt de låga pensionerna som tvingar ut alltför många äldre i fattigdom, säger Clara Lindblom till News55.

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS