News55

Gudrun Sjödén: ”Vi lite äldre kvinnor är ganska förargade”

Artikelbild
STOCKHOLM 030808 -
Hannes Dükler
Hannes Dükler
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 20 apr. 2016

”Det är hela tiden den där 25-åringen som uppvaktas”, säger Gudrun Sjödén i en intervju om sina 40 år som framgångsrik designer åt ”kulturtanterna”.  

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

I 40 år har Gudrun Sjödén framgångsrikt skapat färgstarka, mönstrade plagg till en ofta bortglömd målgrupp – de äldre, många gånger kulturintresserade kvinnorna, även lite nedsättande kallade ”kulturtanter”.

För Dagens Nyheter förklarar Gudrun Sjödén att det är en grupp som länge för­bi­setts av mo­debran­schen och att det där­för var out­fors­kat ter­ri­to­ri­um när hon bör­ja­de de­sig­na klä­der för dem.

– Vi li­te äld­re kvin­nor är gans­ka för­ar­ga­de över att vi in­te är vär­da att va­ra en mål­grupp, ut­an att det he­la ti­den är den där 25-åring­en som upp­vak­tas. Vi har bå­de peng­ar och tid att spen­de­ra, sä­ger Gud­run Sjödén till Dagens Nyheter.

      LÄS MER: Efva Attling, 63, smyckar världen med musik

Startade i Stockholm 1976

Den första butiken slog upp sina portar i Stockholm 1976 och idag har man 350 anställda och kunder i 52 länder med butiker både i Europa och USA.

Särskilt tyskarna tycker om Gudrun Sjödéns plagg men även USA är på väg att gå om Sverige försäljningsmässigt.

Hon berättar att fram­gångsre­ceptet be­stått i att hål­la fast vid ursprungsidén med klä­der i na­tur­ma­te­ri­al, i gla­da fär­ger som rik­tar sig till kvin­nor med ett kul­tu­rellt och so­ci­alt in­tres­se.

ANNONS

      LÄS MER: Cay Bond på Stockholm Art Week: ”Frågan om vikten av konst och kultur är så eftersatt”

”Jag har två starka hjärnhalvor”

Gudrun Sjödén tror ock­så att det gått så bra för hen­ne för att hon lärt sig kom­bi­ne­ra de­sign med fö­re­ta­gan­det.

– Jag har två star­ka hjärn­hal­vor, bå­de den konst­när­li­ga och den ma­te­ma­tis­ka och det är väl min ud­da styr­ka, sä­ger 74-åriga Gud­run Sjödén som nu siktar på att bli ännu större i USA.

– Det är den sto­ra gre­jen i år och det ska bli otro­ligt spän­nan­de att se vad vi lyc­kas gö­ra där.

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS