A-
A+

John Mellkvist: Därför är vi åldersfixerade

ÅldersdiskrimineringNews55

INTERVJU John Mellkvist, som är en av våra mesta experter på ålderism, kommer vara med News55 i Almedalen. Vad är hans lösning på åldersdiskrimineringen?

Eva Sundqvist Olmos

Annons

Varför är Sverige så åldersdiskriminerande?

– Jag tror på flera samverkande faktorer. Kopplingen individualism och ålderism är påvisad genom forskning och Sverige är ett av världens mest individualistiska länder. Äldre och yngre samverkar inte lika mycket i samhälls- och familjeliv jämfört med exempelvis Asien och medelhavsländerna, och vi har en förhållandevis liten, teknikorienterad och trögrörlig arbetsmarknad. Åldersfixeringen är grunden för ålderism, som i sin tur möjliggör uttalad åldersdiskriminering. Saker som åldersbaserat personnummersystem och det utbredda användandet av ålderssiffror i media bidrar starkt till åldersfixeringen.

Hur märker du av åldersdiskrimineringen?

– Den överlägset största delen av diskrimineringen märks inte alls utom för de drabbade, vilket länge varit ett problem i sig. Ålderismen är oerhört utbredd samtidigt som ytterst få fall av diskriminering går hela vägen till domstol på grund av svårt bevisläge och oro för att äventyra den egna karriären. Men nu växer åldersdebatten snabbt på många håll i världen, på ett sätt som går att jämföra med hur synen på rökning förändrats.

Vilka utmaningar respektive lösningar finns, hur kommer vi tillrätta med problemet?

– Den främsta utmaningen är att fördomar om ålder är så djupt mänskligt rotade. Därför bör målet vara större medvetenhet och insikt snarare än tron på att vi kommer att eliminera förekomsten. Jag tror på en kombination av vägvisande exempel från verkligheten och nya vetenskapliga rön om både äldre och yngres förmågor,

Almedalen: Vad hoppas du kunna lyfta?

– Jag hoppas få tillfälle att diskutera olika aspekter av ålderism och hur vi kan förbättra situationen så att fler känner att deras ålder inte ska vara ett hinder.

Är höjd pensionsålder en lösning?

– Jag ser höjd pensionsålder snarare som en naturlig konsekvens av att allt fler har hälsa, ork och vilja att vara i gång längre än tidigare. Viktigt att komma ihåg att det inte gäller alla. Dessutom är det en sak att få fortsätta, medan att vara efterfrågad är en annan. Fortfarande är egenföretagande det dominerande sättet att förlänga sitt arbetsliv, medan det som verkligen skulle förändra situationen är om fler äldre nyanställdes. 

Vad säger du till dem som påstår att äldre som inte vill gå i pension står i vägen för att unga ska få jobb?

– Att det är en naturlig invändning, men att äldre och yngre inte konkurrerar om samma jobb i den utsträckning man gärna tror. Istället både skapas och formas jobben i högre grad utifrån situation och individ.

Under covid-pandemin då alla över 70 blev sköra över en natt och inte fick gå och handla raserades de framsteg som gjorts när det gäller att höja statusen för äldre. Kan skadan repareras? 

– Riskgruppsstämpeln var välmenande, men också i sammanhanget paternalistisk och på flera sätt ogynnsam för synen på äldre. Dock har människan ofta kort minne när det gäller varningssignaler, så det som skedde under pandemin har snabbt översköljts av mer livgivande exempel på vad 70-plussare är kapabla till nu när världen åter öppnat upp, exempelvis ABBA:s pånyttfödelse och Rolling Stones urstarka formbesked.

Eva Sundqvist Olmos
Kontakta mig
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova Premium i en månad för endast en krona.